Hamburger
Bølerveien 84-92, Berger

Bølerveien 84-92, Berger

AREAL TOMT: 66.300 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 8.800 m²
DIVERSE: Eiendommen er ferdig regulert
Se
Bilder
Les mer
W:
H: