Hamburger
Gardermoen Næringspark, Ullensaker

Gardermoen Næringspark, Ullensaker

AREAL TOMT: 155.000 m² 
UTBYGN. POTENSIALE : 55.000 m²
TYPE: Kontor / lager / plasskrevende varehandel
DIVERSE: Eiendommen er ferdig regulert til næringsformål.
Nytt anlegg for Volvo Trucks ferdigstillelse årsskiftet 2018/2019.
Se
Bilder
Les Mer
Hoteller i område
Utviklingsområde
Oversikt over område
Areal oversikt av tomter
W:
H: